europska-unija-zastava.jpgopkik.jpgesi_fondovi.jpg

 

 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

vodovod benkovac 1276864651

Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac je komunalno poduzeće čiji je osnivač Grad Benkovac i susjedne općine. Djelatnost ovog poduzeća je sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Komunalno poduzeće upravlja crpnim satnicama i precrpnim postajama, te vodospremama na području Grada Benkovca i Općine Polača.
Komunalno poduzeće upravlja kolektorom otpadnih voda na području grada Benkovca, te pripadajućim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Od opreme posjeduju:1 veći kamion (10 tona), 4 kamioneta, 1 kombinirku i 3 osobna vozila.

Djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Struktura vlasništva: 75,88 % u vlasništvu Grada Benkovca; 14,84% u vlasništvu Općine Polača; 9,28% u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke

 

 

Direktor: Božena Ljutić, dipl.ing.
Adresa: Ul. kralja Tomislava 11.
Telefon: 023/681-034
Fax: 023/681-187

Dežurna služba: 091/303-94-05 (od 0-24)

PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt - službenik za informiranje

Luka Kutija (l.kutija@viobenkovac.com.hr)

tel:  023 681 034
fax: 023 681 187

e-mail: vodovod.i.odvodnja@zd.t-com.hr

Obavijesti

Investicije u tijeku

  • investicijeIzgradnja vodovoda u Nadinu, faza 1
  • Uključivanje bunara sustava Kožlovac u vodoopskrbni sustav Benkovac
  • Izgradnja vodovoda u Perušiću Benkovačkom
  • Izgradnja vodovoda u Lišanima Ostrovičkim
  • Izgradnja vodovodne mreže u službi razvoja,  aglomeracija Benkovac; Vodoopskrbna mreža naselja Nadin i Vodoopskrbna mreža naselja Podgrađe
  • Implementacija sustava za smanjenje gubitaka
  • Izgradnja vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović
  • Izgradnja vodovoda za Islam Grčki