Proin Non Nibh Sed Lectus Convallis Tincidunt Eget Nec Arcu. Suspendisse At Mollis Est. Donec Auctor Molestie Urna, Non Ultrices Elit Elementum In.
Adresa internetske stranice: http://Nootheme.com

                                               

 

                                                                                                                 europska-unija-zastava.jpg              hrvatska-zastava.png

 

 

 

 

 
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

 

 

 

                                               

 

                                                                     europska-unija-zastava.jpg   opkik.jpg   esi_fondovi.jpg

 

 

Informacije o projektu - Vodoopskrba Nadin i Podgrađe

- Informacije o projektu

Strukturni fondovi

Intervencijski plan grada Benkovca

 

 

Izgradnja vodovoda u dijelu Nadina i u Podgrađu

 

 

- Nadin II 

- Podgrađe

 

 

 

Trenutno nema poziva na dostavu ponuda

 

 

javna nabava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PROJEKT kanalizacija Benkovačko Selo - Benkovac

   - 01 Tekst GP Benkovac (bez TR).pdf

  - 00 Tekst GP Benkovačko selo.pdf

   - 01 Pregledna situacija Benkovačko selo.pdf

   - 02 1 1 Situacija Benkovačko selo.pdf

   - 02 1 2 Situacija Benkovačko selo.pdf

   - 02 2 2 Situacija na kat. i DOF Benkovačko selo.pdf

   - 02 2 2 Situacija na kat. i DOF Benkovačko selo.pdf

   - 02 2 2 Situacija na kat. i DOF Benkovačko selo.pdf

   - 02 2 3 Situacija na kat. i DOF Benkovačko selo.pdf

   - 03 1 Uzdužni profil kolektora F-2.pdf

   - 03 2 Uzdužni profil kolektora F-3.pdf

   - 03 3 Uzdužni profil kolektora F-3.1.pdf

   - 03 4 Uzdužni profil kolektora F-3.2.pdf

   - 03 5 Uzdužni profil kolektora F-4.pdf

   - 03 6 Uzdužni profil kolektora F-5.pdf

   - 03 7 Uzdužni profil tlačnog cjevovoda T-1.pdf

   - 04 Karakteristični poprečni presjeci Benkovačko selo.pdf

   - 05 1 Montažna revizijska okna DN 1000.pdf

   - 05 2 Montažna revizijska okna DN 600.pdf

   - 05 3 Montažna revizijska okna DN 315.pdf

   - 05 4 Priključni kolektor i okno kućnog priključka.pdf

   - 06 AB okna zračnih ventila.pdf

   - 07 AB prekidno okno.pdf

   - 08 1 Detalj križanja instalacija.pdf

   - 08 2 Detalj križanja instalacija.pdf

   - 09 Ukrućenje horizontalnih krivina.pdf

   - 10 Mikrolokacija CS Benkovačko selo.pdf

   - 11 1 Tlocrt i presjeci CS građevinski dio.pdf

   - 11 2 Tlocrt i presjeci CS montažerski dio.pdf

   - 12 Detalj kabelskih betonskih zdenaca.pdf

   - CS Benkovačko selo - glavni elektrotehnički projekt.pdf

 

 

 

- PROJEKT Islam Grčki

 

 - GP_TD 29_19 Vodoopskrba naselja Islam Grčki - glavna trasa.pdf

 - GP_TD 30_19 Vodoopskrbna mreža naselja Islam Grčki.pdf

 

 

 

- PROJEKT Bulić

 - Vodoopskrbna mreža naselja Bulić GP DP.pdf


javna nabava

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

ODLUKE SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA

 

 

 ODLUKE SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA (Arhiva do 2022. godine)