O nama

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

Sjedište: Ulica kralja Tomislava 11, Benkovac

OIB: 62529089333

Društvo je pravni slijednik Javnog komunalnog poduzeća Komunalac iz Benkovca. Osnivači društva su jedinice lokalne samouprave i to Grad Benkovac, Općina Polača i općina Lišane Ostrovičke.

Društveni ugovor usvojili su ovlašteni predstavnici osnivača u studenom 1998. godine.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: javna vodoopskrba i javna odvodnja te ne može obavljati druge djelatnosti.

Osnovni podaci:
Dužina vodoopskrbne mreže: 302 km
Dužina mreže za javnu odvodnju: 14 km
Godišnja isporuka pitke vode: cca 500 000 m³
Broj priključaka na vodoopskrbu: cca 4550
Broj priključaka na odvodnju: cca 1100

Temeljni kapital Društva iznosi: 29.328.500,00 kuna. Na temelju utvrđenog kriterija dužine primarne i sekundarne vodovodne mreže i broja stanovništva temeljni kapital sastoji se od 4 (četiri)udjela:

  1. GRAD BENKOVAC 75,88% (jedan udio)
  2. OPĆINA POLAČA 14,84% (jedan udio)
  3. OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 9,28% temeljnog kapitala (2 udjela).

Društvo zapošljava 40 radnika.

Organizacijski je podijeljeno u 3 jedinice i to: ured direktora, tehnički sektor i sektor zajedničkih poslova.

Tijela društva su:
Skupština društva koja donosi sve važnije odluke za društvo,
Nadzorni odbor koji nadzire rad društva te
Uprava društva koju predstavlja direktor.

 

RADNO VRIJEME: 07:00 – 15:00

RAD SA STRANKAMA: 07:00 – 11:00

DNEVNI ODMOR: 10:30 - 11:00

 

 

 

EU sufinanciranje projekta : Sredstva Strukturnih fondova EU

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac korisnik je sredstava za projekt: Vodno-komunalni objekati aglomeracije Benkovac .

Iz sredstava Strukturnih fondova EU sufinancirani su slijedeći projekti:

  1. Mjesna vodovodna mreža naselja Smilčić

Izvođač radova: Konzorcij: BRACO KOP d.o.o. i MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d.

Razdoblje provedbe projekta: 2015. - 2016.

  1. Crpne stanice Kakma, Polača, Glavicai dr. s uključivanjem u nadzorno-upravljački sustav

Izvođač radova: Konzorcij: POMAK d.o.o., AEQUITAS d.o.o. i      GEOPROJEKT d.d.

Razdoblje provedbe projekta: 2013. - 2016.

Ukupna vrijednost navedenih projekata je 4,06 mil. €(30,45 mil. HRK), a sufinancirani su iz sredstava Strukturnih fondova EU u iznosu od 2,23 mil. €(16.75 mil. HRK).

Posredničko tijelo razine 2 su Hrvatske vode.

 

Više u ovoj kategoriji: Zakoni i pravilnici »