Sustav javne odvodnje

 

 

Sustav javne odvodnje izgrađen je u gradu Benkovcu (veliki projekt „Izgradnja neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije grada Benkovca“ podijeljen je u 7 faza od kojih su više od polovice već izgrađene), Benkovačkom Selu-naselje Kukalj, Bukoviću-naselje Gaj, Miranjama Gornjim-naselje Gaj, Biljanima Gornjim-naselje –Ograde, te u Šopotu-poslovno-industrijska zona.

Nakon sakupljanja otpadne vode grada Benkovca odvode se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, II stupnja pročišćavanja, nakon čega se pročišćene vode ispuštaju u potok Jarugu.

Analize se vrše sukladno vodopravnoj dozvoli.

Preuzimanje priloga:
Više u ovoj kategoriji: sustav javne odvodnje »