Vodoopskrbni sustav

vodovod

Vodoopskrbni sustav Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac obuhvaća područje Grada Benkovca, područje općine Polača te općine Lišane Ostrovičke.

Vodoopskrbni sustav opskrbljuje se vodom iz vodozahvata Kakma, vodozahvata Kožlovac te vodom iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o. Zadar preko crpne stanice Karin. Rubna naselja na području grada Benkovca opskrbljuju se vodom iz Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, odnosno Vodovoda d.o.o. Zadar, a radi se o naseljima Radašinovcii Islam Grčki.

Vodoopskrbna mreža navedenih naselja pod upravljanjem je Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac. Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac upravlja sa šest (6) crpnih stanica, četiri (4) hidrostanice te devet (9) vodospremnika sa ukupno 10.000 m3 vodospremničkog prostora. Vodozahvat Kakma, zadovoljava vodoopskrbni sustav Vodovod i odvodnje d.o.o. Benkovac sa cca 46% potreba za vodom, te je pod zajedničkim tehničkim upravljanjem Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac i javnog isporučitelja Komunalca d.o.o. Biograd na Moru.

Iz crpne stanice Kakma voda se tlači do vodospreme Polača, iz koje se gravitacijski opskrbljuju naselja Polača, Jagodnja Donja, Lišane Tinjske i Tinj.

U sklopu vodospreme Polača nalazi se i crpna stanica Polača kojom se voda tlači do centralne vodospreme Glavica Grubić u Benkovcu. Na tlačnom cjevovodu postoje ogranci koji opskrbljuju naselja Jagodnja Gornja, Zapužane, Raštević, Zagrad te dio naselja Šopot.

U sklopu crpne stanice Kakma nalazi se i hidrostanica Kakma za opskrbu naselja Kakma. Također, u sklopu crpne stanice Kakma nalazi se i klorna stanica u kojoj se obavlja dezinfekcija plinskim klorom za smjer Benkovac te natrijevim hipokloritom za naselje Kakma.

Na vodozahvatu Kožlovac, izgrađenom 2020. godine, tri bunarske crpke crpe vodu u zajednički vodospremnik crpne stanice Kožlovac odakle se tlači u dva smjera. Prema vodospremi Buković Gaj te vodospremi Atlagić i naseljima Lepuri, Bulić, Vukšić te općini Lišane Ostrovičke. U sklopu crpne stanice Kožlovac nalazi se i klorna stanica u kojoj se voda dezinficira natrijevim hipokloritom. Vodozahvat Kožlovac zadovoljava cca 18% potreba za vodom vodoopskrbni sustav Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac. Preko crpne stanice Karin voda se tlači do vodospreme Vojvodić, iz koje se granaju dva ogranka te gravitacijski opskrbljuju vodospremu Opačić u jednom, te vodospremu Atlagić u drugom smjeru.

Ogranak prema vodospremi Opačić opskrbljuje naselja Kula Atlagić, Korlat, Nadin i Biljane Gornje, a iz same vodospreme Opačić opskrbljuje se naselje Smilčić, Ograde, Islam Grčki te naselje Paljuv čija je vodoopskrbna mreža pod upravljanjem Vodovoda d.o.o. Zadar.

Ogranak prema vodospremi Atlagić, povezan je sa centralnom vodospremom Glavica Grubić iz koje se opskrbljuje Benkovac te usko gravitirajuća naselja grada Benkovca.

Centralna vodosprema Glavica Grubić puni se vodom iz vodozahvata Kakma, preko crpne stanice Polača, iz vodozahvata Kožlovac preko crpne stanice Kožlovac te vodom iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o. Zadar preko crpne stanice Karin i vodospreme Vojvodić te vodospreme Atlagić.

Preko crpne stanice Karin zadovoljava se cca 36% potrebe za vodom vodoopskrbnog sustava Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac.

Više u ovoj kategoriji: Kvaliteta vode za piće »