Cjenik - poslovni prostori

Oporezive stavke:

1. Fiksni dio osnovne cijene , javna vodoopskrba 22,36 Kn/mj
2. Fiksni dio osnovne cijene , javna odvodnja 0,50 Kn/mj
3. Fiksni dio osnovne cijene , pročišćavanje otpadnih voda 0,50 Kn/m3
4. Osnovan cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 13,44 Kn/m3
5. Osnovan cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 2,24 Kn/m3
6. Osnovan cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,12 Kn/m3

 

PDV je 13%

Neoporezive stavke:

Naknada za zaštitu voda: 1,35 Kn/m3
Naknada za korištenje voda: 2,85 Kn/m3
Naknada za razvoj: 2,00 Kn/m3

_________________________________________________________________________________

1 m3 (bez odvodnje) = 21,39 kn/m3 + 25,27 kn (fiksno)

1 m3 (s odvodnjom) = 25,20 kn/m3 + 26,41 kn (fiksno)