Cjenik za domaćinstvo

Oporezive stavke:

1. Fiksni dio osnovne cijene , javna vodoopskrba 22,36 Kn/mj
2. Fiksni dio osnovne cijene , javna odvodnja 0,50 Kn/mj
3. Fiksni dio osnovne cijene , pročišćavanje otpadnih voda 0,50 Kn/m3
4. Osnovan cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 8,50 Kn/m3
5. Osnovan cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda 1,12 Kn/m3
6. Osnovan cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,12 Kn/m3
7. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva(3 m3 mjesečno po članu kućanstva) 5,10 Kn/m3

 

PDV je 13%

Neoporezive stavke:

Naknada za zaštitu voda: 1,35 Kn/m3
Naknada za korištenje voda: 2,85 Kn/m3

Naknada za razvoj: Službeni glasnik G.Benkovca 5/12 str.13
                                  Službeni glasnik Općina Polača 6/12

2,00 Kn/m3

__________________________________________________________________________

1 m3 (bez odvodnje) = 15,81 kn/m3 + 25,27 kn (fiksno)

1 m3 (s odvodnjom) = 18,35 kn/m3 + 26,41 kn (fiksno)

1 m3 (SOCIJALNI SLUČAJEVI bez odvodnje) = 11,97 kn/m3 + 25,27 kn (fiksno)

1 m3 (SOCIJALNI SLUČAJEVI s odvodnjom) = 14,51 kn/m3 + 26,41 kn (fiksno)

HIDRANTI: 1 m3 = 15,81 kn/m3

Više u ovoj kategoriji: Cjenik - poslovni prostori »