Kvaliteta vode za piće

test vodeIspitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i mreži te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Ispitivanja se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/2013.) i to dva puta mjesečno po četiri do pet uzorka sa različitih točaka sa vodoopskrbnog sustava prema Internom planu uzorkovanja pitke vode (98 uzoraka godišnje).

Analiza vode za piće obuhvaća slijedeća određivanja:

  • ORGANOLEPTIČKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE OSOBINE VODE: temperatura, boja, mutež, miris, pH i elektrovodljivost
  • KEMIJSKE OSOBINE VODE: amonijak, kloridi, nitrati, klorat, rezidualni klor, oksidativnost
  • BAKTERIOLOŠKE OSOBINE VODE: ukupni koliformi, E.coli, enterokoki, UBB/370 C i 220C, P.aeruginosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VODE

 

IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - siječanj 2021

IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2021

IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2021 - 2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2021

Više u ovoj kategoriji: « Vodoopskrbni sustav