Kvaliteta vode za piće

test vodeIspitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i mreži te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Ispitivanja se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/2013.) i to dva puta mjesečno po četiri do pet uzorka sa različitih točaka sa vodoopskrbnog sustava prema Internom planu uzorkovanja pitke vode (98 uzoraka godišnje).

Analiza vode za piće obuhvaća slijedeća određivanja:

  • ORGANOLEPTIČKE I FIZIKALNO-KEMIJSKE OSOBINE VODE: temperatura, boja, mutež, miris, pH i elektrovodljivost
  • KEMIJSKE OSOBINE VODE: amonijak, kloridi, nitrati, klorat, rezidualni klor, oksidativnost
  • BAKTERIOLOŠKE OSOBINE VODE: ukupni koliformi, E.coli, enterokoki, UBB/370 C i 220C, P.aeruginosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU VODE

 

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - siječanj 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2023 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2023 -1 

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2023 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2023 -2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2023 -2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2023

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2023 - 2

 

 

ARHIVA

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - siječanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2021 - 2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021-1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2021-3

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - prosinac 2021

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - siječanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - veljača 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - ožujak 2022-1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - travanj 2022-2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - svibanj 2022 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - lipanj 2022-1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2022 

 - IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - srpanj 2022 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - kolovoz 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2022 

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2022 -1

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - rujan 2022 -2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - studeni 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - listopad 2022 -2

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - prosinac 2022

- IZVJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU - prosinac 2022 -2

Više u ovoj kategoriji: « Vodoopskrbni sustav