objave

objave (5)

Natječaj za izbor i imenovaje člana uprave - direktora društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

 

Natječaj traje do 09.07.2020.

 

Natječaj.pdf

Ožu 28, 2018

Obvezne objave

Napisao

javna nabava

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

ODLUKE SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA